Основні питання лекції (1 година).

Загальні уявлення про трудову діяльність. Основні етапи еволюції уявлень про працю. Соціально-економічні умови виникнення психології праці на початку XX століття. Напрями розвитку наук про працю за рубежем. Психотехніка та її розвиток. Періоди та етапи розвитку психології праці у вітчизняній науці.

Основні поняття: трудова діяльність, тейлоризм, концепції «гу-маністичного виклику»; концепції «людських відношень»; концепції трудової мотивації; психотехніка, людський фактор, психологія праці.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
Основні питання лекції (1 година).
Основні питання лекції (3 години).
Основні питання лекції (2 години).
Основні питання лекції (2 години):
Основні питання лекції (2 години):
Основні питання лекції (2 години).
Питання 1. Поняття про зміст, структуру та основні прояви синдрому «професійного вигорання» у менеджерів і персоналу організацій (інформаційно-смисловий компонент технології)
Година А.И., Солдатова Е.В. АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:
Основні методи психології праці.
ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ
Добавить комментарий