Основні питання лекції (3 години).

Предмет, задачі та напрями розвитку психології праці. Методологічні принципи та підходи у сучасній психології праці. Типологія методів психодіагностики особистості в психології праці. Загальні вимоги до методів психології праці. Класифікація методів. Специфіка описових та формуючих методів. Базові та додаткові методи психології праці. Можливості ті вимоги до використання тестів в психології праці. Специфіка застосування експериментальних методів в дослідженнях трудової професійної діяльності особи.

Основні поняття: робоча сила, колективна праця, напрями психологія праці, проблеми, основні методи психології праці та їх види. Безпосередня та опосередковане спостереження, трудовий метод. Метод опитування та його основні форми. Метод аналізу виробничої документації. Природний експеримент. Лабораторний експеримент та його види. Виробничий експеримент. Додаткові методи. Алгоритмічний метод. Метод аналізу продуктів діяльності та ін.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
Основні питання лекції (1 година).
Основні питання лекції (1 година).
Основні питання лекції (2 години).
Основні питання лекції (2 години):
Основні питання лекції (2 години):
Основні питання лекції (2 години).
Питання 1. Поняття про зміст, структуру та основні прояви синдрому «професійного вигорання» у менеджерів і персоналу організацій (інформаційно-смисловий компонент технології)
Година А.И., Солдатова Е.В. АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:
Основні методи психології праці.
ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ
Основні поняття:
ПИТАНИЕ.
ПИТАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ПИТАНИЕ И ТЕЛО
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ПИТАНИЕ МАТЕРИ
ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕДІНКИ
ГЛАВА 27. ЭМОЦИИ И ПИТАНИЕ
Добавить комментарий