Основні питання лекції (1 година).

Психологічні ознаки праці і професії. Основні психологічні регулятори праці за Климовим Є.О. Ергатична система, ергатичні функції та їх основні групи. Трудовий пост та його структура. Поняття про виробниче, професійне середовища та умови праці. Класифікації професій.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
Основні питання лекції (3 години).
Основні питання лекції (1 година).
Основні питання лекції (2 години).
Основні питання лекції (2 години):
Основні питання лекції (2 години):
Основні питання лекції (2 години).
Питання 1. Поняття про зміст, структуру та основні прояви синдрому «професійного вигорання» у менеджерів і персоналу організацій (інформаційно-смисловий компонент технології)
Година А.И., Солдатова Е.В. АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:
Основні методи психології праці.
ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ
Основні поняття:
ПИТАНИЕ.
ПИТАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Добавить комментарий