Основні питання лекції (2 години).

Основні підходи до сутності системи професійної орієнтації. Динаміка поглядів щодо сутності профорієнтації та місця особистості в ній. Змістові та змістовні компоненти системи професійної орієнтації. Види профорієнтації. Психолого-педагогічна система професійної орієнтації.

Основні поняття: професійна орієнтація, структура профорієнтації: опосередкована і безпосередня; преоптація (дошкільна орієнтація), професійна просвіта (профінформація), суспільно корисна виробнича практика, профконсультація, професійний добір та професійний відбір, переорієнтація, професійна підготовка, професійна адаптація, постоптація. Професійна готовність, професійне самовизначення, професійна успішність, професійна придатність, професійна спрямованість особистості.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
Основні питання лекції (1 година).
Основні питання лекції (3 години).
Основні питання лекції (1 година).
Основні питання лекції (2 години):
Основні питання лекції (2 години):
Основні питання лекції (2 години).
Питання 1. Поняття про зміст, структуру та основні прояви синдрому «професійного вигорання» у менеджерів і персоналу організацій (інформаційно-смисловий компонент технології)
Година А.И., Солдатова Е.В. АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:
Основні методи психології праці.
ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ
Основні поняття:
ПИТАНИЕ.
ПИТАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ПИТАНИЕ И ТЕЛО
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ПИТАНИЕ МАТЕРИ
ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕДІНКИ
ГЛАВА 27. ЭМОЦИИ И ПИТАНИЕ
Основні підходи щодо сутності професійної орієнтації.
Добавить комментарий