Основні питання лекції (2 години):

Мотивація праці та задоволеність роботою. Ефективність трудової Діяльності. Фактори впливу на продуктивність праці. Суб’єктивні та об’єктивні фактори. Внутрішні та зовнішні мотиви трудової діяльності. Класифікація та структура мотивів. Методи дослідження мотивів діяльності працівника. Мотивація праці фахівця в процесі неперервного професійного розвитку.

Основні поняття: мотивація праці; теорії мотивації: теорія потреби в досягненнях, теорія ієрархії потреб, теорія «існування — відношення з іншими людьми — зростання», двохфакторна теорія мотивації, теорія характеристик роботи, когнітивні теорії мотивації праці; задоволеність роботою; оплата праці та її види; безробіття.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
Основні питання лекції (1 година).
Основні питання лекції (3 години).
Основні питання лекції (1 година).
Основні питання лекції (2 години).
Основні питання лекції (2 години):
Основні питання лекції (2 години).
Питання 1. Поняття про зміст, структуру та основні прояви синдрому «професійного вигорання» у менеджерів і персоналу організацій (інформаційно-смисловий компонент технології)
Година А.И., Солдатова Е.В. АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:
Основні методи психології праці.
ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ
Основні поняття:
ПИТАНИЕ.
Добавить комментарий