Основні питання лекції (2 години).

Дієздатність, працездатність і продуктивність особи в професійній діяльності. Детермінанти продуктивності праці. Прямі та непрямі показники продуктивності праці. Динаміка працездатності, тривалість робочого часу та продуктивність праці. Психічні стани людини в праці. Режим праці та відпочинку. Принципи визначення режиму праці та відпочинку. Прогнозування успішності діяльності.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
Основні питання лекції (1 година).
Основні питання лекції (3 години).
Основні питання лекції (1 година).
Основні питання лекції (2 години).
Основні питання лекції (2 години):
Основні питання лекції (2 години):
Питання 1. Поняття про зміст, структуру та основні прояви синдрому «професійного вигорання» у менеджерів і персоналу організацій (інформаційно-смисловий компонент технології)
Година А.И., Солдатова Е.В. АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:
Основні методи психології праці.
ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ
Основні поняття:
ПИТАНИЕ.
ПИТАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ПИТАНИЕ И ТЕЛО
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ПИТАНИЕ МАТЕРИ
Добавить комментарий