Основні питання лекції (2 години):

Професіоналізм особистості. Акмеологічні фактори та умови формування і розвитку професіоналізму. Рівні розвитку професіоналізму. Творча праця. Професіографія та її місце в системі професійної орієнтації населення. Основні принципи професіографування. Професіограма, психограма, професійно-значущі якості людини. Схеми професіографування. Класифікація професіограм.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
Основні питання лекції (1 година).
Основні питання лекції (3 години).
Основні питання лекції (1 година).
Основні питання лекції (2 години).
Основні питання лекції (2 години):
Основні питання лекції (2 години).
Питання 1. Поняття про зміст, структуру та основні прояви синдрому «професійного вигорання» у менеджерів і персоналу організацій (інформаційно-смисловий компонент технології)
Година А.И., Солдатова Е.В. АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:
Основні методи психології праці.
ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ
Основні поняття:
ПИТАНИЕ.
ПИТАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ПИТАНИЕ И ТЕЛО
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ПИТАНИЕ МАТЕРИ
ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕДІНКИ
ГЛАВА 27. ЭМОЦИИ И ПИТАНИЕ
Основні підходи щодо сутності професійної орієнтації.
Добавить комментарий