ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ.

Предмет психології праці.

2) Історія виникнення психології праці як наукової дисципліни.

3) Завдання психології праці.

4) Класифікації професій, психологічна класифікація професій за Є.О.Климовим.

5) Психологічне тлумачення професії і праці.

6) Методи психології праці.

7) Особистісне та професійне становлення: психологічні закономірності професіогенез.

8) Особливості взаємодії особистісного та професійного становлення на різних етапах онтогенезу.

9) Психолого-педагогічні аспекти системи професійної орієнтації.

10) Структура системи професійної орієнтації.
1

1) Професійна інформація як складова системи профорієнтації.
1

2) Професійна консультація як елемент системи професійної орієнтації.
1

3) Професійний добір та професійний відбір як складові системи професійної орієнтації.
1

4) Поняття професійного самовизначення особистості. Вимоги на ринку праці до особистості сучасного фахівця. Професіоналізація особистості.
1

5) Методи, які застосовуються в системі професійної орієнтації.
1

6) Психологічні проблеми професійної переорієнтації особи: адаптація та реабілітація.
1

7) Психологічні особливості професійного навчання: неперервна професійна освіта.
1

8) Методи психодіагностики у професійній консультації
1

9) Психологічні проблеми стимулювання трудової діяльності.

20) Мотивація праці та задоволеність роботою.
2

1) Ефективність трудової діяльності.
2

2) Фактори впливу на продуктивність праці. Суб’єктивні та об’єктивні фактори.
2

3) Класифікація та структура мотивів.
2

4) Методи дослідження мотивів діяльності працівника.
2

5) Мотивація праці фахівця в процесі неперервного професійного розвитку.
2

6) Аналіз підходів до стимулювання мотивації праці.
2

7) Засоби і шляхи врахування особливостей мотивації трудової діяльності в процесі професійної орієнтації особи.
2

8) Поняття «продуктивність» і «працездатність» особи в професійній діяльності.
2

9) Детермінанти продуктивності праці.

30) Прямі та непрямі показники продуктивності праці.
3

1) Динаміка працездатності в процесі трудової діяльності, тривалість робочого часу та продуктивність праці.
3

2) Психічні стани людини в праці.
3

3) Психологічні проблеми організації режиму праці та відпочинку.
3

4) Психологічні проблеми прогнозування успішності діяльності.
3

5) Фактори професійного середовища, які забезпечують високу працездатність та функціональний стан особи.
3

6) Професіограма та психограма праці. Види професіограм.
3

7) Професіографічний опис трудової діяльності.
3

8) Суб’єкт праці та професійно значущі якості особистості.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
ПИТАНИЕ.
ПИТАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ПИТАНИЕ И ТЕЛО
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ПИТАНИЕ МАТЕРИ
ГЛАВА 27. ЭМОЦИИ И ПИТАНИЕ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПИТАНИЯ И ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (MALNUTRITION AND HUMAN BEHAVIOR)
ПОЛНОЦЕННОЕ И НЕПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ МЛАДЕНЦА
Питание психики и психическое тело
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ: АЛЬТЕРНАТИВА ПРИСТРАСТИЮ К ЕДЕ
ЗДОРОВЬЕ, ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПИТАНИЕ
Основні питання лекції (1 година).
Основні питання лекції (3 години).
Добавить комментарий