Поняття професіогенезу.

(Проблемний блок.)

1. Які аспекти професіогенезу вам відомі?

2. Загальна закономірність професіогенезу полягає в тому, що…

3. Яка мета вашого індивідуального професійного розвитку?

4. Особистісний професіогенез відбувається за кількома напрямами. Наведіть характеристику одного з них.

5. За яких умов формується професійна ідентичність? В чому специфіка внутрішньої та зовнішньої професійної ідентичності?

6. Які особливості повинен мати сучасний фахівець щоб відбутися в умовах ринкової економіки? Обґрунтуйте свою відповідь.

7. Які відомі вам рівні професіоналізації? Наведіть характеристику одного з них.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
Професіогенез особистості.
2.1. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ: ПРОФЕСІОГЕНЕЗ ОСОБИСТОСТІ.
6.1. ПОНЯТТЯ ПРО ЗДІБНОСТІ
Основні поняття:
8.1. ПОНЯТТЯ ПРО ВОЛЮ
9.5. ПОНЯТТЯ І ВИДИ СПІЛКУВАННЯ
9.1. ПОНЯТТЯ І БУДОВА ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Питання 1. Поняття про зміст, структуру та основні прояви синдрому «професійного вигорання» у менеджерів і персоналу організацій (інформаційно-смисловий компонент технології)
Після освоєння матеріалу ви зможете:
Особистісний та професійний розвиток.
Після освоєння матеріалу ви зможете:
Після освоєння матеріалу ви зможете:
Добавить комментарий