Праця і професія в психології.

(Вихідний контроль.)

1. Як ви розумієте зміст поняття трудовий пост?

2) Дайте визначення поняття «предмет праці» та «знаряддя праці».

3) Який вплив на вимоги до суб’єкта праці в межах однієї професії здійснюють особливості трудового поста і робочого місця?

4) Розкрийте зміст понять «професійне середовище», «виробниче середовище.

5) Укладіть ієрархію та вкажіть взаємозв’язки понять «професія», «робоче місце», «трудовий пост», «кваліфікація», «спеціальність», «посада».

6) Розкрийте зміст основних ергатичних функцій.

7) Які ви знаєте класифікації професій, чим вони відрізняються?

8) Порівняйте особливості сутності праці К.Маркса, Е.Фромма, В. Шадрикова.

9. Наведіть типологію професій за Є.О.Климовим.

10. Які психічні регулятори праці вам відомі? Наведіть їх характеристику.

11.Поняття «професія» може бути представлено в кількох аспектах соціальних відношень. Назвіть їх.

12. Завершіть речення: » професія як соціально фіксована галузь можливого виконання трудових функцій існує у формі розподілу в суспільстві множини, кожен з яких представлений конкретними з їх специфічними особливостями».
1

3) Розкрийте співвідношення понять «трудові функції» та «ергатичні функції».
1

4) Вкажіть закономірне і випадкове в психічній регуляції праці.
1

5) Психічні регулятори праці складають систему. Чи доцільно виділяти серед них провідні, другорядні і похідні?
1

6) Яку послідовність мають ергатичні функції для виробництва такого продукту як курсова робота?

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
Класифікація професій та ергатичні функції професій.
Психологічне вивчення професій.
Професія як система соціальних відношень між людьми у трудовій діяльності.
3.3. САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ У РІЗНИХ ВИДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙ.
Історія психології праці.
ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ
Задачі і напрями розвитку психології праці.
Основні методи психології праці.
2.6. ГУМАНІСТИЧНИЙ НАПРЯМОК У ПСИХОЛОГІЇ
Орієнтація особистості у світі професій.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПСИХОЛОГІЇ
Методологічні принципи системного підходу в психології праці.
У ПЕРШОМУ РОЗДІЛІ ДИСЕРТАЦІЇ “КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТЬ МЕНТАЛЬНОСТІ ТА МІФУ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ”
Добавить комментарий