Професіогенез особистості.

(Блок самоконтролю.)

1) Назвіть основні етапи професіогенезу.

2) В чому полягає специфіка професійного розвитку особистості в ранньому юнацькому віці?

3) Охарактеризуйте етап вибору професії як початок професійної кар’єри.

4) Відомо, що професійна діяльність, процес отримання практичного професійного досвіду виступають як сенсибілізуючий фактор розвитку особистості. Внаслідок чого це виникає?

5) Назвіть чинники, які обумовлюють професійну продуктивність. У віковий період з 30 до 40 років які з цих чинників є головними?

6) Які психологічні особливості професійного і особистісного розвитку характерні для осіб у 50 — 60 років?

7) Назвіть види трудової професійної діяльності, в яких досвід має велике значення.

8) Критичні періоди психічного розвитку особистості, які професійно зу-мовлюються, дослідники поділяють на групи. Назвіть ці групи, та їх характерні ознаки.

9) В який період онтогенезу трудова професійна діяльність є такою, що веде за собою психічний розвиток особистості?

10) Відомо, що самовизначення є особистісним новоутворенням підліткового віку. В якій мірі може самовизначатися дитина?
1

1) Зрізову характеристику суб’єкта праці в кожний даний момент його розвитку можна представити у вигляді рівнів: рівня діянь, рівня дій, рівня
мікроелементів дії та рівня мікроелементів дії. Наведіть приклади вищевказаних рівнів у трудовій діяльності психолога.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
2.1. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ: ПРОФЕСІОГЕНЕЗ ОСОБИСТОСТІ.
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. ПСИХОСОЦІАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Е. ЕРІКСОНА
Поняття професіогенезу.
3.5. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. ПСИХОСОЦІАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Е. ЕРІКСОНА
Професіоналізація та професійний розвиток особистості.
РОЗДІЛ ТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ. ТЕМПЕРАМ
КЛАСИЧНІ ТА СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ
СЕМІНАР 3. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
СЕМІНАР 2. СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ
Методи психодіагностики особистості працівника.
Ліфарева Н.В.. Психологія особистості: Навчальний посібник., 2003
СЕМІНАР 4. ТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ
3.1. РОЛЬ ДИТИНСТВА В СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ
3.2. РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
У ПЕРШОМУ РОЗДІЛІ “Аналіз дослідження проблеми альтруїзму-егоїзму особистості”
Добавить комментарий