Професіограма та психограма праці.

(Проблемний блок.)

1) Назвіть відомі вам напрями вивчення професійної діяльності.

2) Які ви знаєте типи професіограм?

3) Розкрийте особливості відомих вам видів професіограм.

4) Психологічні проблеми психодіагностики в службі зайнятості.

5) Професіограма та професіокарта трудової діяльності.

6) Професійно значущі властивості особистості та їх динаміка.

7) Індивідуально-типологічні властивості особистості в праці.

9.Сенсорні, перцептивні, аттенційні та інші властивості особистості в професійній діяльності.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
Професіографічний підхід до вивчення праці.
Психологія праці як наукова дисципліна.
Психологічне дослідження людини в праці.
1.2. ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ ЯК ГАЛУЗЬ НАУКИ.
1.3. ПСИХОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРАЦІ І ПРОФЕСІЇ.
Детермінанти продуктивності праці.
Динаміка розвитку особистості в праці.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГИ ПРАЦІ ЯК НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ. (МОДУЛЬ 1.)
3.1. ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ.
Історія психології праці.
Психологія праці в системі наукового знання.
Задачі і напрями розвитку психології праці.
Несприятливі функціональні стани людини в праці.
Основні методи психології праці.
Траверсе Т. М.. Психологія праці: Навчально-методичний посібник., 2004
Методологічні принципи системного підходу в психології праці.
Елементи творчості в праці та індивідуальний стиль професійної діяльності.
Мотивація праці як основа управління виробничим процесом.
Добавить комментарий