Професійна орієнтація та орієнтування в професії.

(Проблемний блок.)

1. Термін професійна орієнтація в психології використовується у двох значеннях. Дайте їх розгорнуту характеристику. Чим відрізняються поняття орієнтування в професії та професійна орієнтація?

2) Назвіть відомі вам методи професійної консультації.

3) У системі професійної орієнтації одними з складових є професійний відбір та професійний добір. Що між ними спільного? Чим вони відрізняються?

4) Назвіть відомі вам концепції розвитку суб’єкта професійної діяльності протягом всього життя?

5) Однією з сучасних умов професійної успішності є неперервність професійної освіти. Яким чином це може відбитися на системі профорієнтації населення?

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
2.2. ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ТА МЕТОДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ.
1.3. ПСИХОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРАЦІ І ПРОФЕСІЇ.
ОСОБИСТІСНА ОРІЄНТАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКА ДО НЕЇ. МОДУЛЬ 2.
Орієнтація особистості у світі професій.
Особистісний та професійний розвиток.
Професіоналізація та професійний розвиток особистості.
3.2. ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОГО ПРАЦІВНИКА.
Лекция № 25 Понятие Технологія профілактики та подолання синдрому «професійного вигорання» в організаціях
ОСОБИСТІСТЬ ФАХІВЦЯ ЯК СУБ'ЄКТ ТВОРЧОЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ. МОДУЛЬ 3.
Особливості взаємодії особистісного та професійного становлення на різних етапах життєвого шляху.
Мотивація трудової діяльності та професійний успіх.
Питання 3. Методики для діагностики синдрому «професійного вигорання» в організаціях (діагностичний компонент технології)
2. Індивідуальна та групова програми для профілактики і подолання синдрому «професійного вигорання» в організаціях (корекційно-розвивальний компонент технології)
Питання 1. Поняття про зміст, структуру та основні прояви синдрому «професійного вигорання» у менеджерів і персоналу організацій (інформаційно-смисловий компонент технології)
Основні питання лекції (2 години).
Добавить комментарий