Психологічне дослідження людини в праці.

(Блок самоконтролю.)

1) Дайте характеристику предмету психології праці як науки.

2) Які завдання вирішувала психологія праці на різних етапах соціокультурного розвитку нашої країни?

3) В чому полягає сутність основних психічних регуляторів праці?

4) Назвіть психологічні ознаки праці.

5) Які принципи психології праці вам відомі?

6) Який існує зв’язок між принципами, підходами і методами психології праці?

7) Розкрийте особливості диференціації методологічних підходів, яка відбувається в ході історичного розвитку психології праці.

8) Назвіть ознаки праці та професії, розкрийте їх взаємозв’язок.

9) Назвіть сучасні методологічні проблеми психології праці.

10) Чи правдиві такі судження: «… праця завжди діяльність, проте не всяка діяльність може бути названа працею»; «праця не завжди професійна діяльність, а професійна діяльність не завжди є працею…»? Наведіть приклад, коли ці судження мають сенс.
1

1) Хто з відомих вам дослідників трудової діяльності застосовував трудовий метод? В чому полягає специфіка цього методу? Які його переваги? Які вади?

12.Яким загальним вимогам повинні відповідати методи психологи праці?
1

3) Назвіть основні методи психології праці, чому вони так називаються?
1

4) Які класифікації методів у психології праці вам відомі? Наведіть характеристику однієї з них.
1

5) Які методи було застосовано у Хотторнських експериментах? Який їх результат?
1

6) Назвіть загальні вимоги до методів, що використовуються в психологічному дослідженні.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
1.3. ПСИХОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРАЦІ І ПРОФЕСІЇ.
Несприятливі функціональні стани людини в праці.
ДРУГИЙ РОЗДІЛ «ПРОЦЕДУРА ТА МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОПОМОГИ ІНШОМУ ЯК ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ»
У другому розділі “Психологічне дослідження міфологічного КОМПОНЕНТУ В СТРУКТУРІ МЕНТАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНУ ЕПОХУ”
Методика 3. Методика «Синдром «вигора в професіях системи «людина — людина»
АНАЛІЗ ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ РОБОТИ ПЕРЕДБАЧАЛИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТАКИХ ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ:
Психологічне вивчення професій.
Особливості соціально-психологічного консультування депресивних клієнтів.
5.8. ОСОБИСТІСТЬ І ХАРАКТЕР ЛЮДИНИ
8.3. РОЗВИТОК ВОЛІ В ЛЮДИНИ
Методологічні принципи системного підходу в психології праці.
Добавить комментарий