Психологія праці як наукова дисципліна.

(Вхідний контроль.)

1) Розкрийте зміст «золотого правила» психології праці.

2) Поясніть сенс засобів і умов діяльності як компонентів трудового поста.

3) Назвіть внутрішні умови трудової діяльності, які відображують характеристику суб’єкта праці.

4) Розкрийте зміст психічних регуляторів праці.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
Психологія праці в системі наукового знання.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГИ ПРАЦІ ЯК НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ. (МОДУЛЬ 1.)
1.2. ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ ЯК ГАЛУЗЬ НАУКИ.
Траверсе Т. М.. Психологія праці: Навчально-методичний посібник., 2004
1.1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА
Психологічне дослідження людини в праці.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ТЕМАМИ.
Психологія професійної придатності.
3.2. ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОГО ПРАЦІВНИКА.
Ліфарева Н.В.. Психологія особистості: Навчальний посібник., 2003
Психологія професіоналізму та вершин майстерності.
Задачі і напрями розвитку психології праці.
Психологія професійної кар'єри.
1.3. ПСИХОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРАЦІ І ПРОФЕСІЇ.
ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ.
Добавить комментарий