ТЕМИ РЕФЕРАТІВ.

1. Психологія праці як неспеціальна галузь знання та як галузь науки.

2. Предмет та завдання психології праці в сучасних культурно-історичних умовах..

3. Історія виникнення психології праці.

4. Методи психологічного вивчення праці.

5. Специфіка праці в різних соціокультурних умовах.

6. Проблема класифікації професій в психології праці.
7. Психологічні ознаки професії.

8. Психологічні ознаки праці.

9) Проблеми пристосування особи до вимог професійного середовища.

10) Можливості та обмеження використання тестів в психології праці.
1

1) Психологічний зміст професійного середовища.
1

2) Шляхи гармонізації відносин між людиною і професією.

13. Психологічний аналіз казки про працю (наприклад, «Сказака о Попе и і работнике его Балде».

14. Можливості та обмеження вербальних методик в ході психологічного

вивчення людини в праці.

15. Методики вивчення психіки за продуктами діяльності людини в залежності від специфіки продуктів.

16. Можливості та обмеження спостереження в різних галузях психології (в аспекті психології праці психолога).

17. Внутрішні засоби трудової професійної діяльності психолога спостерігача.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ.
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.
СЕМІНАР 4. ТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ
СЕМІНАР 8. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ
Семінар 5. Характер. Акцентуації характеру. Невротична особистість
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
СЕМІНАР 7. ПОТРЕБИ ОСОБИСТОСТІ І МОТИВАЦІЯ
СЕМІНАР 2. СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ
СЕМЕЙНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ОСОБИСТІСТЬ
МЕТА І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ.
2. Этюды и игры, направленные на выражение отдельных свойств личности и эмоций.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Добавить комментарий