ТЕМИ РЕФЕРАТІВ.

Мотивація трудової професійної діяльності.

2) Мотивація праці та професійна успішність.

3) Стилі життя, поведінки, спілкування та активності.

4) Індивідуальний стиль трудової професійної діяльності.

5) Професійна успішність та індивідуальний стиль діяльності.

6.Структура професіоналізму та структура професіонала.

7.Психологічні проблеми адаптації фахівця на виробництві.

8.Психологічні проблеми професійного навчання та перепідготовки кадрів.

9.Поняття соціально-психологічного клімату трудового колективу.

10.Психологічні проблеми стимулювання професійної діяльності.

11.Методи психологічної діагностики функціональних станів організму особистості на виробництві.

12.Динаміка працездатності та забезпечення комфорту у виробничому середовищі.

13.Функціональна музика на виробництві.

14.Самореалізація особистості в професійній діяльності.

15.Особливості суб’єктності трудової діяльності.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ.
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.
СЕМІНАР 4. ТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ
СЕМІНАР 8. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ
Семінар 5. Характер. Акцентуації характеру. Невротична особистість
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
СЕМІНАР 7. ПОТРЕБИ ОСОБИСТОСТІ І МОТИВАЦІЯ
СЕМІНАР 2. СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ
СЕМЕЙНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ОСОБИСТІСТЬ
МЕТА І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ.
2. Этюды и игры, направленные на выражение отдельных свойств личности и эмоций.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Добавить комментарий