Цілі модуля:

• показати розвиток уявлень про працю та становлення психології праці як науки;

• визначити роль і місце психології праці в системі психологічної науки;
• визначити закони, принципи, підходи у психології праці;

• розкрити сутність методів психології праці.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
Цілі модуля:
Цілі модуля:
МОДУЛИ ПЕРЕРАБОТКИ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГИ ПРАЦІ ЯК НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ. (МОДУЛЬ 1.)
ОСОБИСТІСНА ОРІЄНТАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКА ДО НЕЇ. МОДУЛЬ 2.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УРОВНЕЙ (МОДУЛЕЙ) ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ
МОДУЛЬ ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
МОДУЛЬ ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ
ОСОБИСТІСТЬ ФАХІВЦЯ ЯК СУБ'ЄКТ ТВОРЧОЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ. МОДУЛЬ 3.
ЧЕТВЕРТЫЙ МОДУЛЬ - работа с текстом
ПЯТЫЙ МОДУЛЬ - «Педагогическая мастерская»
ВТОРОЙ МОДУЛЬ - работа над предложением.
5.3.3. СОДЕРЖИМОЕ ТИПИЧНОГО МОДУЛЯ ИЛИ БЛОКА ПРОГРАММЫ
Добавить комментарий