Цілі модуля:

показати основні тенденції процесів особистісного розвитку та становлення суб’єкта трудової діяльності протягом всього життя;

• визначити закономірності професіогенезу;

• розкрити особливості взаємодії особистісного та професійного становлення на різних етапах життєвого шляху;

• розкрити сутність сучасної системи профорієнтації, її змістовних та змістових складових;

• ознайомити з методами, які застосовуються в системі профорієнтації.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
Цілі модуля:
Цілі модуля:
МОДУЛИ ПЕРЕРАБОТКИ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГИ ПРАЦІ ЯК НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ. (МОДУЛЬ 1.)
ОСОБИСТІСНА ОРІЄНТАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКА ДО НЕЇ. МОДУЛЬ 2.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УРОВНЕЙ (МОДУЛЕЙ) ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ
МОДУЛЬ ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
МОДУЛЬ ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ
ОСОБИСТІСТЬ ФАХІВЦЯ ЯК СУБ'ЄКТ ТВОРЧОЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ. МОДУЛЬ 3.
ЧЕТВЕРТЫЙ МОДУЛЬ - работа с текстом
ПЯТЫЙ МОДУЛЬ - «Педагогическая мастерская»
ВТОРОЙ МОДУЛЬ - работа над предложением.
5.3.3. СОДЕРЖИМОЕ ТИПИЧНОГО МОДУЛЯ ИЛИ БЛОКА ПРОГРАММЫ
МОДУЛЬ ПЕДАГОГ КАК СУБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Добавить комментарий