Цілі модуля:

здійснити аналіз підходів до проблеми стимулювання трудової професійної діяльності;

• розглянути провідні теорії мотивації трудової професійної діяльності в психології праці;

• розкрити структурні зміни в системі мотивації праці в процесі професіоналізації особистості;

• з’ясувати шляхи та засоби впливу на працівника з метою підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва в цілому.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
Цілі модуля:
Цілі модуля:
МОДУЛИ ПЕРЕРАБОТКИ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГИ ПРАЦІ ЯК НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ. (МОДУЛЬ 1.)
ОСОБИСТІСНА ОРІЄНТАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКА ДО НЕЇ. МОДУЛЬ 2.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УРОВНЕЙ (МОДУЛЕЙ) ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ
МОДУЛЬ ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
МОДУЛЬ ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ
ОСОБИСТІСТЬ ФАХІВЦЯ ЯК СУБ'ЄКТ ТВОРЧОЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ. МОДУЛЬ 3.
ЧЕТВЕРТЫЙ МОДУЛЬ - работа с текстом
ПЯТЫЙ МОДУЛЬ - «Педагогическая мастерская»
ВТОРОЙ МОДУЛЬ - работа над предложением.
5.3.3. СОДЕРЖИМОЕ ТИПИЧНОГО МОДУЛЯ ИЛИ БЛОКА ПРОГРАММЫ
МОДУЛЬ ПЕДАГОГ КАК СУБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ - работа над словом, словосочетанием.
ТРЕТИЙ МОДУЛЬ - Работа со словом, словосочетанием, предложением.
МОДУЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ: СТАНОВЛЕНИЕ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
4.1. Понятия: "профессиограмма", "психограмма", "модуль профессии", "модель специалиста", "формула профессий"
Добавить комментарий