Висновки.

Психологія праці як галузь наукового знання розвивається на основі сучасних провідних тенденцій — соціалізації, гуманізації, інтеграції та інших, які мають свій прояв в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

До основних загальних задач, які має вирішувати психологія праці сьогодні належать: вивчення факторів і закономірностей, які показують особливості психічної діяльності людини у праці взагалі і в різних видах труда; з’ясування психологічної своєрідності різних видів виробничої діяльності та виявлення вимог, які ставить кожна професія до працівника; з’ясування психологічної основи щодо вірного вибору професії та орієнтації в професіях тощо.

Великої актуальності набуває зміна психології фахівця, його відношення до праці. Ясне усвідомлення перспектив розвитку своєї професії і власного розвитку в ній, своєї ролі і місця у трудовій професійній діяльності, впевненості у правильності вибору професії стають провідними чинниками професіоналізації особистості.

Розвиток ринкової економіки змінює усталений образ професійно-кваліфікаційної структури спеціаліста. При цьому головною рисою виступає якісна перебудова процесів формування, становлення і розвитку особистості майбутнього працівника-професіонала.

Январь 24, 2019 Психология труда, инженерная психология, эргономика
Еще по теме
ВИСНОВКИ
ВИСНОВКИ
ВИСНОВКИ
У ВИСНОВКАХ
ВИСНОВКИ
ВИСНОВКИ
У ЗАКЛЮЧНІЙ ЧАСТИНІ РОБИТЬСЯ ПІДСУМОК ВИКОНАНОЇ РОБОТИ ТА ФОРМУЛЮЮТЬСЯ ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ:
СТРУКТУРУ ДИСЕРТАЦІЇ
АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ.
СЕМІНАР 4. ТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ПРАКТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ.
АПРОБАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ.
СЕМІНАР 2. СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ
6.2. ЗДІБНОСТІ, ЗАДАТКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ
Добавить комментарий